29 januari 2015

Reseregler!

Kommunfullmäktige beslöt  2013  om ny ordning när det gäller tjänsteresor. Alla resor som kostar mer än en tredjedel av prisbasbeloppet ska ansökas på kommunstyrelsen fyra månader i förväg. Visst ska man ha framförhållning med resorna men det går inte alltid. Visst ska man vara mån om skattebetalarnas pengar men ska det vara politikernas sak att bedöma resornas syfte och kostnad? Ansökningarna kommer för sent och underskrifter saknas osv. Vi Socialdemokraterna sade redan vid beslutstillfället för två år sedan att vi inte ställer oss bakom beslutet. Dessa två år har visat mer än tydligt att kommunfullmäktiges beslut har försvårat verksamheternas planering, eleverna har hamnat i kläm och politikerna jagar efter rätt fyllda ansökningspapper. Det är ju inte klokt!!! Vi är valda att ha övergripande tillsyn av detta. Det får vi när ansökningarna radas upp på anmälningslista. Det räcker. Kommundirektören och förvaltningscheferna är de enda rätta att bevaka skattepengarnas användning i detta område. Politikerna lär ha annat att göra eller?

27 januari 2015

Vald!!!

Kort notis:

Jag är vald att representera S  i SKL:s  (= Sveriges kommuner och landsting) valkongress i mars. SKL ska få ett nytt röd-grön styre :) Jag läste hastigt igenom listan på de 461 politiker från hela Sverige som är valda och det verkar som det är jag och SD:s Fredrik Lindal som är de enda från Vallentuna på kongressen. Örjan Lid (M) kan dock dyka upp eftersom han är andra reserv på listan.

26 januari 2015

Satsning på lärare?

Vallentuna alliansens satsningar på lärare har gett oss andra plats bland kommuner som har höjt lärarlönerna minst i landet under de tre senaste åren enligt Lärarnas tidning. Bara Sotenäs gav mindre. Tidningen hade bett Örjan Lid (M) att svara på frågor men han har inte återkommit.

Är detta tillsammans med bristfälligt underhållna skolokaler alliansens sätt att se till att vi har behöriga och duktiga pedagoger även i framtiden?  

25 januari 2015

Vallentuna Nyheter!

Jag välkomnar ytterligare en ny lokaltidning, Vallentuna Nyheter till Vallentunas mediamarknad. Det var intressant läsning med fina bilder. Jag fastnade naturligtvis i artikeln om byggandet. Först ifrågasätter jag % satsen på hyresrätter i kommunen. 8% hyresrätter skulle innebära minst 1200 hyresrätter av hela bostadsbeståndet vilket inte är sant. Jag hävdar fortfarande att det finns 3% hyresrätter  i Vallentuna fram tills de nya hyresrätterna blir färdiga i Åby Ängar/centrum och då kommer vi upp till 6%.

Jag har ägnat mig mycket åt byggfrågor under senaste veckorna. Riktlinjer för markanvisningar kommer upp till beslut  i morgon på Kommunstyrelsen. Där har vi  Socialdemokraterna några förbättringsförslag som jag får återkomma om senare.

Men INNAN riktlinjer för markanvisningar ens ha tagits så dyker nästa byggområde upp: Åbyholmsvägen eller som i"Vallentuna Nyheter" tidningen kallar det: Östra Åby. Där lyfte alliansen upp Grävlingsberg Invest AB genom direktanvisning och röstade genom ett föravtal med dem om ca 80 st bostäder. Jag ställde frågor om detta företag eftersom det är helt obekant för mig men jag fick inte tillräckligt med information. Vi  S hade också svårt att tro att Åbyholm  inte är tillräckligt  attraktivt område för flera byggföretag att få vara med och "tävla" om att får bygga precis som det var med Åby ängars två tomter där dessa eftertraktade hyresrätterna kommer att byggas. Vi reserverade oss emot beslutet och förespråkade markanvisningsinbjudan istället. Att få flera byggföretags förslag och idéer ger oss politiker större möjligheter att välja det företag som passar i vårt syfte och ambitionsnivå.

För att få svar på mina funderingar  så ringde jag till VD:n i Grävlingsberg Invest AB. De har byggt ett mindre antal lägenheter i Upplands-Väsby. De kommer att anlita underleverantörer för byggandet.  Jag berättade också för honom att Socialdemokraterna  är måna om att anställda har vettiga arbetsvillkor i alla led. Än så länge är det oklart om alliansens har ambition om att få ett antal hyresrätter även i detta område och om det blir klimatsmart bygge eller inte. Vi kommer från oppositionens håll bevaka även dessa aspekter.

Vi är för mångfald av byggföretag i Vallentuna. Vi vill att även de mindre företag ska kunna bygga bostäder i vår kommun. Vi önskar Grävlingsberg Invest AB lycka till och vi kommer att följa deras resa med ett stort intresse.