2 september 2019

Värdig ålderdom

De senaste arbetsdagarna har jag läst mycket om vad skälig levnadsnivå innebär egentligen. Jag har inte lyckats få fram en definition eller tydliga riktmärken. "Skälig levnadsnivå" är ett typexempel på ett begrepp som ger full tolkningsrätt till kommuner och andra berörda instanser. Bakom det begreppet kan snåla kommuner gömma sig utan att behöva stå tills svars. Urdåligt! Gissa bara vilken motion jag kommer att skriva om till nästa distriktskongress.

Kommunen styrs av en politisk majoritet (oftast men minoritetsstyren förekommer också). Politiken grundar sig på partiernas ideologi. Och ideologin styr vilka ambitioner man vill förverkliga och på vilken nivå dvs till vilken kostnad. Det som nästan aldrig lyfts fram är hur mycket styr ens samvete. Har politiker ett samvete? Eller styrs dem av makt och positioner på bekostnad av allt tystare samvete?

Jag skrev en motion till kommunfullmäktige i Vallentuna år 2017 om att det vore väl dags att öka tiden för äldres utevistelse. Det är en ytterst viktig fråga som alliansen lät ligga i byrålådan till efter valet 2018. Nu 2019 i september tar man upp frågan till beslut. De hoppas på att väljare hinner glömma bort deras avslag/nej till nästa val 2022. Och troligen gör de det också precis så som med andra tråkiga beslut alliansen har fattat om genom åren.

Idag får äldre som inte klarar själva att gå ut  30 minuters utevistelse per vecka. 30 minuter per vecka!!! Vallentuna kommun tolkar den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen så att 30 minuter ger de äldre möjlighet till social och kulturell delaktighet och uppfyller därmed kravet på skälig levnadsnivå.

Jag säger att Vallentuna behöver ett nytt styre. Ett styre som vågar säga att det är inte människovärdigt att låta kommunens äldre sitta inomhus året om. Jag är övertygad om att de allra flesta kommuninvånare är beredda att acceptera en skatteökning när de tydligt kan se vart pengarna  går och hur de används.

13 augusti 2019

Vad vill ni med kommunen?


Socialdemokraternas kommunplan 2020-2022

Vallentuna kommun omsätter ca 1,8 miljarder kronor årligen. I styrande Alliansens budget finns inga marginaler. Ett exempel på det är Alfrida-stormen och en vanlig svensk vinter med temperaturväxlingar i början av året som orsakade 5 miljoner kronors underskott i samhällsbyggnadsförvaltningens budget som nu måste snabbt sparas in. Det innebär bl.a. att den årliga skötseln av tätortsnära grönområden ställs in. Skötselintervallerna är redan alldeles för långa (=10 år) och årets besparingar kommer att förstärka bilden av en kommun där ingen bryr sig om någonting.
Banvägen, kommunens huvudgata är känd för sina gropar som visserligen fungerar  hastighetssänkande men som också tydligt visar om den ”låt gå”- mentaliteten som råder hos de styrande. Ingenting får kosta. Den låga skattesatsen är helig. Alliansen begär inga risk- och konsekvensanalyser före beslutsfattande. Dialog och samverkan med kommuninvånare, föreningar och det lokala näringslivet genomförs först när folk kräver det, inte som en tidig del av beslutsprocessen. Långsiktighet och sund förnuft saknas!
Socialdemokraterna i Vallentuna anser att gränsen är definitivt nådd med alla dessa besparingar under årtionden. Nästa år får vissa av förvaltningar ingen kompensation för löne- och volymökningar utöver de väldigt strama budgetramarna. De ska alltså göra mer med ännu mindre pengar. Vallentunas målsättning som en attraktiv arbetsgivare ligger ännu längre bort än tidigare. Fackföreningarna uttrycker oro och varnar om stress och ökad personalomsättning bland anställda efter beslutet om Alliansens kommunplan 2020.
Socialdemokraterna föreslog en kronas skattehöjning. Vi hade en lång diskussion före beslutet och såg ingen annan lösning än att ge full kompensation för löne- och volymökningen och göra några större satsningar för att kunna vända utvecklingen åt rätt håll. Av dessa var 25 miljoner kronors påslag på Socialförvaltningen den viktigaste. Vi måste jobba mer förebyggande och kunna ge stöd tidigt innan problemen accelererar. Förskolan saknar utbildade pedagoger för förskolepengen räcker inte till att kunna anställa dem. Vi höjde förskolepengen med 2000kr/ barn.
Med en kronas höjning skulle vi ändå ligga mycket under medelskattesatsen i landet. 130 kr mer skulle en person med 20 000 kronors månadslön få betala kommunalskatt. 219 kr mer den som tjänar 30 000 kr och 318 kr mer den med 40 000 kronors månadsinkomst. Vallentunas potential tas inte till vara på idag. Tillsammans kan vi sätta fart på det förebyggande arbetet och skapa en positiv utvecklingsspiral i Vallentuna.  
Se gärna vår budgetpresentation och den påföljande budgetdebatten på kommunens webbsida eller läs på vår hemsida socialdemokraternavallentuna.se