31 januari 2010

Förklaring?

Nej nu kommenterar jag inte på kvällens partiledardebatt utan mina tankar kretsar runt det mothugget från Örjan som jag troligen får när MittiSteget kommer ut på tisdag. På vilket sätt kommer han att försvara alliansens handlande med strukturplanen. Borde inte de engagera sig i stället att förtäta och planera nytt på kommunens tätorter: Kårsta, Karby, Lindholmen som behöver större befolkningsunderlag för att få tätare kommunikationer och bättre service (affärer, bensinmack...)? Räcker inte det politiska intresset dit? Vi har byggbar yta i kommunen så att det räcker till flera generationer utan att behöva ta anspråk till Kristinebergskogen.

Det är tydlig att det är ett valår. I det förslaget till den nya bostadsbyggnadsprognosen har det dykt upp en nyhet: 25st trygghetsboende på Fornminnesvägen. Markägare Össeby hus= vi. Borgare har förstått att om man vill ha något som "marknaden" inte vill göra så måste man själv ta initiativet. Vi tycker att förslaget är bra. Eventuellt kan man justera antalet uppåt om det är möjligt. Hoppas på att nästa steget är att låta Össeby hus bygga hyresrätter med på de markområden kommunen själv äger.

28 januari 2010

Utrota narkotika i Vallentuna!

Resultatet av Lupp (=lokal uppföljning av ungdomspolitik) presenterades för oss intresserade politiker och tjänstemän idag på Nova, ungdomens hus. Vi har en projektanställd ungdomssamordnare och jag är nöjd med det han har åstadkommit på den här korta tiden. Hoppas borgerligheten förlänger hans anställning för annars går allt detta grovjobb förlorat.

Vi har en ambitiöst barn- och ungdomspolitiska program i kommunen och på de flesta områden är det godkänt resultat. En sak som föreläsare var rörande överens om var att vi var duktiga på att ta hand om de som redan har hamnat fel men att vi borde fokusera mycket mer på det förebyggande arbetet. Visst känndes det som ett stort bekräftelse på den socialdemokratiska självklarheten om att om man satsar på barn när de är små i skolan och på fritiden så lönar sig det i längden.Barn måste få lyckas i skolan och ha något vettigt att göra på fritiden. Jag och Ing-Marie tittade på varandra, log och var nöjda. Forskningen har bekräftat detta. Borgerligheten hörde detsamma. Men som Jonas Melinder från Länsstyrelsen sade, det förebyggande arbetet kostar det med, men om vi struntar i att göra det, så kommer kostnader för "utanförskap" som beroende (alkohol/narkorika), sjuksskrivningar, arbetslöshet... kosta mångdubbelt mer. Här ligger den politiska skillnaden mellan blocken i Vallentuna. Borgerlighetens lågskattesträvan innebär i praktiken att pengar räcker inte till för förebyggande arbetet.Resultatet av denna politik hamnar på socialnämndens konto i alla fall med en liten fördröjning och med saftig ränta.

Själv är jag mycket oroad över ungdomarnas ökad användning av narkotika och sprit i Vallentuna. God tillgänglighet och förhållandevis låg pris gör att användandet ökar. Nu gäller det att samla både de politiska krafterna oavsett färg, tjänstemän och alla de goda krafterna i lokalsamhället och börja agera tillsammans. Vi skall ha total utrotning av narkotika- och alkohollangning som målsättning i kommunen. Mycket information i olika former behövs både för ungdomar men också stöd till föräldrar. Det är vårt ansvar som vuxna!

P.S. Min dotters lägenhetslängtan börjar visa på allvarliga symptom. Alla som har tips som leder till ett självständigt liv i egen lägenhet tas tacksamt emot. (Ta inte upp det där med att köp en lägenhet till henne. Hon vill ha en hyresrätt.)

27 januari 2010

Brist på respekt för den demokratiska processen!

Varendaste en av de borgerliga kommunstyrelseledamöterna röstade för att påbörja arbetet med en sturkturplan över södra Vallentuna innan översiktsplanens samrådsyttranden ens har hunnit sammanställas! Vilken brist på respekt för den demokratiska processen! Vi har INTE fastställt översiktplanen. Den är fortfarande bara ETT FÖRSLAG som vi inte är eniga om i alla delar. Visst, det tar tid med att förankra och lyssna på vad olika instanser och personer har att säga om saken innan man kan fatta beslut om det. Men översiktsplanen är ett stort arbete och den skall ge viktiga riktlinjer om hur kommunen skall utvecklas på längre sikt. Det arbetet FÅR TA TID!!! Det kallas för demokrati.

Raimo Vuojärvi(M) sade på kommunstyrelsemötet att alla vet REDAN att vi (=sossar) är emot byggandet av Kristineberg. Det är inte enbart vad vi är emot. Det är fråga om vad invånarna i kommunen är emot. De har fortfarande tid till slutet av månaden att säga vad de tycker om saken. Det ville inte de borgerliga vänta på. Det är skandal!!! Har man samrådstid så har vi samrådstid på riktigt. Jag blir så upprörd över detta att det går inte att beskriva. De borgerliga har tydligt visat att de bryr sig inte ett dugg om vad allmänheten säger. De gör som de vill.

Det var också någon av de borgerliga ledamöterna som sade att en strukturplan är bara en plan. Det betyder inte att man gör så. Har vi verkligen råd att satsa pengar på planer vars framtid är osäker? Konstigt att det finns alltid pengar för vissa saker men aldrig för andra.

Jag är socialDEMOKRAT. Jag accepterar att vi kanske inte får vår vilja igenom eftersom vi är i opposition just nu men för oss och för allmänheten måste ges möjlighet att komma med alla argument emot under den tiden som den demokratiska processen medger innan man fattar ett beslut. De argumenten och åsikterna måste få chans att vägas in i beslutet.

Förresten fick jag veta idag att de markområden som Vallentuna kommun har köpt från Stockholms stad och som enligt borgarna skulle kompensera Kristinebergskogen består delvis av stora områden av kalhuggen. Naturligtvis måste jag få det bekräftat att om detta stämmer. Tomma borgerliga löften det med i så fall!

24 januari 2010

Mona, Mona, Mona!!!

Mona var klart bäst i kvällens TV-debatt! Kalla fakta talade emot Reinfeldt. Hans vallöften har inte gett det resultat folk förväntade sig, inte inom arbetsmarknadspolitiken, inte inom välfärdspolitiken, inte inom ungdomspolitiken, inte inom äldrepolitiken, inte inom bostadspolitiken, inte inom...

Imorgon bitti blir jag intervjuad av kommunrevisorerna om kommunens ekonomiska och ändamålsenliga planering. Mycket tacksam ämne för mig!

23 januari 2010

Manifestation på torget???

Sossemor har knackat dörr idag. Vi blev mycket positivt bemötta i alla hus vi besökte. Ett par knackare försvann en stund för de blev bjudna på fika. Det blev vi också men vi tackade nej eftersom vi ville hinna med så många dörr som möjligt.Syftet med knackandet är att visa Örjan &co att det är visst många som vill inte bebygga Kristinebergsskogen. Bland de dörr jag och Hasse knackade på var det bara två som inte hade någon uppfattning i frågan, alla andra skrev på och önskade lycka till.

Jag förstår inte vad moderaterna vill ha som bevis. Namninsamligslistor, skrivelser från allmänheten, S-reservationer i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, Vägverkets och Länstyrelsens negativa inställning... Ingenting räcker! Skall vi ordna en stor manifestation utanför kommunalhus eller vad är det som krävs att Kristineberg tas bort från bostadsbyggnadsplanerna? Ja, det skulle vara skojigt: grytlocksorkester och rop med megafon, banderoller och... Är det det som krävs att borgerligheten börjar lyssna på allmänhetens åsikter??? Det blir löjligt att prata om demokrati och medborgarnas delaktighet i besluten när de vägrar att lyssna på dem/oss i alla fall.
Vallentunabor tål inte detta. På ett eller annat sätt kommer de att visa det också, tro på det!

21 januari 2010

don Tilaus

Sossemor var på ett näringslivspolitiskt besök på Formex-mässan med don Tilaus idag. Det är helt fantastiskt vilken arbetsinsats många småföretagare gör dagligen, året runt. Här finns det inga "avtalsenliga semesterdagar" eller annat som vi vanliga anställda är vana vid utan t.ex en ev. semester styrs av hur bra affärer har gått och om man har någon som kan hålla affären öppet medan man själv är på en KORT semester. Överhuvudtaget finns det mycket att göra när det gäller villkoren för småföretagare och småföretagandet. Deras liv är tufft, men de älskar sitt sätt att leva i en symbios med arbetet.

Bland de alla vackra saker och monter så hittade jag en Vallentuna Armatur & Skärmateljés monter. Otroligt vackra lampor! Finns bl.a. i Spiti på Sveavägen. Jag blev så positivt överraskad av att även detta kunnande finns i Vallentuna. Hur många av er visste om det? Inte många.

20 januari 2010

Jag sov dåligt. Jag har alldeles för många saker att hålla ordning på just nu samtidigt som det blev ett bakslag på ett område som jag inte hade förväntat mig på. Tråkigt! Jag hade färdiga planer som förkastades som om de inte var värda någonting. Ja, nu överdriver jag lite grand, jag medger, men oj vad det kändes tungt. Tack och lov har jag haft händerna fulla med annat idag så jag har inte hunnit sörja över det. Imorgon kommer jag kanske på en annan lösning.

Jag hann titta på sossarnas kampanjaffischer i Stockholm bara som hastigast idag när jag sprang till tunnelbanan. Inte alls dåliga, skall jag säga. Bra budskap och Carin förtroendefull och trygg ledare. Vad är affischernas betydelse som budbärare i en valrörelse? Flygblad och broschyrer kastar man lätt bort utan att ens ha tittat i dem. Jag brukar ta allas material för att kunna jämföra och se hur de har formulerat budskapet och vilka saker var och en har prioriterat. Men jag är ju arbetsskadad och kan verkligen tycka att det är roligt. Affischerna läser man även om man inte vill. Det bara blir så. Då gäller det att lyckas skriva ett budskap som med några få ord säger väldigt mycket. Vad betyder bilden? Ska det vara ett foto av någon/något eller går budskapet hem utan den? Ja,detta snurrar i mitt huvud just nu.

Nej, nu får jag börja skriva rent några protokoll.

17 januari 2010

Min tavla som jag köpte i Paris i höstas har blivit inramad. Imorgon skall jag ta den till kontoret och hänga den på väggen. Den är sååååå fin!!! Den symboliserar vägen till den socialdemokratisk styrd Vallentuna.(Det är min egen tolkning, konstnären hade säkert en annan.) Mycket rött och gult, varma färger.

Nu får jag lov att skriva min motion färdig så att kommunala gruppen (=sossegänget) kan ta ställning till den imorgonkväll.

13 januari 2010

Välkommen till världen!

Jag träffade en av mina kolleger idag i skolans matsal och hennes ögon lyste starkare än stjärnor på himmelen. Hon hade blivit farmor!Hennes lycka gick inte att ta miste på. Ett litet knyte som föddes på julafton. Välkommen till världen! Tänk att det saknades just en som du.
Tänk att få hålla i famnen en liten miniatyrmänniska, alldeles ny och så hjälplös. Det väcks starka känslor hos mig med. När jag tänker efter så är moderskänslan den starkaste känslan sossemor har. Den finaste titeln jag har fått hitintills är "mamma". Om jag har tur så en dag blir jag kanske också "mormor" eller "farmor". Dubbellycka! Kommer mitt hjärta att klara av det?

12 januari 2010

"Har vi koll på läget?"

"Har vi koll på läget?" och " Vad förväntar sig framtidens Vallentunabor av kommunen?" var två frågeställningar som vi ikommunstyrelsen har jobbat de senaste två dagarna.

Mitt svar är att det finns mer att göra när det gäller intern kontrollplan och tillsyn. För mig är uppföljning av pengar bara en del utav internkontroll. Uppföljningen och utvärderingen av vad vi får utav pengarna och hur det sammanfaller med målen och visionen är minst lika viktig del av kontrollen om inte viktigast. Quattro Porte ansvarade för framtidsdelen som gav några nya megatrender som passar faktiskt bra med vår sossepolitik i framtiden.

Hungrig hann jag inte bli under dessa dagar. Eller vad säger du om middagsmenyn:

smörstekt pilgrimsmussla med kojs på rökt anka och tryffel samt emulsion på cidersenap som förrätt

Kalvrygg med citrontimjansky, pistou samt kronärtskocka och grillad potentakaka som varmrätt

Cambozola med aprikoskompott

och det utomordentligt goda efterrätt: äppelbrulée, äppelsorbet och calvados sirap?

Jag lovar, detta hör inte till kommunstyrelseledamötens vardag. Vi bjuds vanligen på smörgås och kaffe på möten.

9 januari 2010

Dag 1!

Det sägs att man jobbar bättre i ett rum med lite lägre temperatur. Ja, sossemor och kompani är genomfrusna efter en dag i Folkets hus i väldigt låg rumstemperatur och fortsättningen följer imorgon. Visst är jag nöjd med dagens resultat. Om det sedan berodde på låg temperatur eller inte är jag mer osäker på.

8 januari 2010

Dottern har drabbats av den europeiska kylan!

Dottern håller på att frysa ihjäl i London. Lägenheten är kall och enligt henne är elementerna avstängda på natten vilket låter mycket konstigt. Hon har i alla fall varit duktig och gått och klagat om detta till hyresvärden som tydligen inte var van att få rak kritik och blev sur. Nu skall dottern min byta bostad. Rätt! Om inte lägenheten uppfyller de förväntningarna som hon hade så skall man titta på annat. Och förväntningarna ligger inte på alldeles för hög nivå om man vill ha värmen på åtminstone på nätterna. Hennes farbror skall åka dit nästa vecka bl.a. för att komplettera hennes basutrustning och jag får ögonvittnesrapport om det aktuella läget.

Imorgon är det sosseplanering hela dagen i Folkets hus. Söndagen är i reserv ifall vi inte hinner bli färdiga. Jag berättar inte vad vi planerar. Det får ni gissa.

7 januari 2010

Är jag rädd?

Att föra oppositionspolitik kan i vissa lägen vara ytterst svårt. Svårt om jag inte vill bli anklagad för smutskastning eller föra osanning eller lösa antaganden. Var går gränsen? När jag tog upp ett kontroversiellt ärende med en tidningsreporter för flera månader sedan så sa den personen till mig att "Varför går jag inte ut med det, är du rädd för Örjan Lid?" Är jag rädd? Vad är jag rädd för? Reportern har inte heller gått ut med kritisk granskning av ärendet. Är personen rädd? Vad är personen rädd för i så fall?

Jag kan inte i alla områden få fram bevis eller fakta hur mycket än jag jobbar och söker svar. Jag börjar känna allt starkare att jag, precis som alla andra har rätt att tro om någonting, rätt att kunna påstå om någonting trots att jag inte kan bevisa. Jag måste kunna få göra det utan att bli stämplat som gnällig oppositionsledare, för det är det sista jag vill vara. Det är bra för demokratins skull att vädra saker öppet och inte mussla bakom ryggen eller hur?

Märker ni, jag håller på och söker min roll i nya knepiga situationer. Jag vill inte göra bort mig redan efter första året, men jag måste göra det för att kunna belysa ärenden från olika håll på riktigt.

4 januari 2010

Vilken härlig dag!

Jag gick till jobbet idag, bokstavligen gick. Sakta men säkert ska jag jobba bort juldelikatesser runt midjan. Det var skönt att få jobba igen. Min son sade igår att jag är rastlös när jag är hemma och ledig. Det är sant. Jag vill och behöver vila ibland men dessa alldeles för långa lov passar inte för mig. Jag behöver arbetsrytmen för att må bra. Och gissa om jag har haft en underbar arbetsdag! Jag hann skriva rent minnesanteckningar från möten, förbereda, läsa in viss material och planera. Jag är så nöjd.

Och sedan har jag haft ett låååångt telefonsamtal med en person som jag respekterar, uppskattar och som har så mycket idéer och ... Vad kan man begära mer av livet?