24 mars 2018

Besöksnäring och konstutställning

Vallentuna har vacker natur och fantastiska kulturhistoriska områden som inte kommer riktigt fram i marknadsföringen av Vallentuna. Jag tycker att det finns mycket potential i utvecklandet av besöksnäringen i kommunen. Det behövs kartläggning och samordning  av det som redan finns i första skedet. Och sedan samla ihop de engagerade och intresserade krafterna för att komma med en plan hur vi kan steg för steg utveckla besöksnäringen vidare. Jag hoppas fortfarande att en dag även Vallentuna tar del av EU:s bidrag och satsar på besöksnäringen.

Det finns flera organisationer och föreningar som har redan hunnit etablera sina evenemang. Ett exempel är kyrkans pilgrimsvandringar och ett annat Lions konstutställning som pågår just denna helg i Kulturhuset. Den ger möjlighet till konstnärer och hantverkare från Roslagen att ställa fram sina alster. Utställningen är mycket uppskattad av konstintresserade kommuninvånare. Besök den gärna!


Inga kommentarer: